Warszawa, 4 czerwca 2018 roku

 

Komunikat w sprawie zamknięcia czasopisma 21.WIEK HISTORY REVUE

 

Szanowni Prenumeratorzy,
    1 czerwca 2018 roku zarząd AMCONEX Sp. z o.o. podjął decyzję o zamknięciu czasopisma 21.WIEK HISTORY REVUE. Numer 04/18, obecnie znajdujący się w sprzedaży, jest numerem ostatnim.

W związku z powyższym wszyscy obecni prenumeratorzy pisma, którzy nabyli prenumeratę 21.WIEK HISTORY REVUE przed 7 czerwca 2018 roku w ramach prenumeraty indywidualnej, otrzymają zwrot kosztów wynikających z pomniejszenia zamówienia o liczbę edycji 21.WIEK HISTORY REVUE. Zwrot kosztów przysługuje zarówno prenumeratorom, którzy zakupili indywidualne, roczne, prenumeraty 21.WIEK HISTORY REVUE, jak i tym, którzy zakupili prenumeratę 21.WIEK HISTORY REVUE w pakiecie na rok lub pół roku.

W przypadku zakupu prenumeraty indywidualnej czasopisma 21.WIEK HISTORY REVUE, prenumeratorzy otrzymają zwrot kosztów za odpowiednią liczbę numerów 21.WIEK HISTORY REVUE, których już nie otrzymają. Na przykład – jeśli zakupili Państwo roczną prenumeratę indywidualną od numeru 06/17 do numeru 05/18, otrzymali Państwo numery od 06/17 do 04/18, a z uwagi na zamknięcie czasopisma nie otrzymają Państwo numeru 05/18. Otrzymają Państwo natomiast zwrot kosztów za nieotrzymane numery, w zależności od sposobu uiszczenia płatności za zamówienie, przelewem lub przekazem pocztowym.

W przypadku zakupu prenumeraty czasopisma 21.WIEK HISTORY REVUE stanowiącej część składową pakietów prenumerat na rok lub pół roku prenumeratorzy, podobnie jak w przypadku zakupu prenumeraty indywidualnej, otrzymają zwrot kosztów wynikających z pomniejszenia zamówienia o nieotrzymane numery czasopisma 21.WIEK HISTORY REVUE, przy czym inne numery czasopism wchodzących w skład pakietów prenumerat będą wysyłane bez zmian i zgodnie z zamówieniem. Otrzymają Państwo jedynie zwrot kosztów za nieotrzymane numery 21.WIEK HISTORY REVUE.

W celu uzyskania informacji na temat zwrotu kosztów prosimy o wypełnienie załączonego formularza zwrotu i przesłanie go na adres wydawnictwa :

Amconex  sp. z o.o. ul. Banderii 4/162,
01-164 Warszawa
lub przesłanie ww. formularza w wersji elektronicznej na adres mailowy: krzysztof.samborski@amconex.pl

W przypadku braku zgody na powyższe przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu prenumeraty oraz zwrotu kosztów wynikających z pomniejszenia zamówienia o określoną liczbę edycji.

Jednocześnie przypominamy, iż od kwietnia 2018 r. obsługę prenumeraty powierzyliśmy firmie RUCH S.A. W związku w powyższym, w celu złożenia nowego zamówienia bądź reklamacji,  zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta “RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -16:00)

Zamówienia można również przesyłać na adres: prenumerata@ruch.com.pl, lub składać samodzielnie na stronie https://www.prenumerata.ruch.com.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Samborski
Dyrektor Generalny AMCONEX Sp. z o.o.

 

Formularz Zwrotu.doc

 

Zamówienia na wybraną prenumeratę naszych czasopism można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta “RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 80 – czynne w dni robocze w godzinach 7:00 – 16:00

 

image001

image002

image003

image004

image005

image006

image007