Warszawa, 8 sierpnia 2017 roku

Szanowni Prenumeratorzy,
z dniem 7 września 2017 decyzją zarządu AMCONEX Sp. z o. o. ulega zmianie częstotliwość wydawania czasopisma 21.WIEK. Począwszy od numeru 10/2017, magazyn będzie ukazywał się co dwa miesiące. W 2017 roku otrzymają Państwo jeszcze dwa numery 21.WIEKU w zmienionej formie – numery 10/17 oraz 11/17. W kolejnych latach pismo ukazywać się będzie 6 razy w roku według poniższego zestawienia:

21.WIEK 01/18 – styczeń, 21.WIEK 02/18 – marzec, 21.WIEK 03/18 – maj, 21.WIEK 04/18 – lipiec, 21.WIEK 05/18 – wrzesień, 21.WIEK 06/18 – listopad

Jednocześnie zarząd AMCONEX Sp. z o. o. pragnie poinformować, że tematyka czasopisma, jego zawartość oraz gramatura nie ulegną zmianie.

W związku z powyższym wszyscy obecni Prenumeratorzy pisma, którzy nabyli prenumeratę 21.WIEKU przed ukazaniem się numeru 10/17, otrzymają liczbę kolejnych numerów pisma odpowiadającą liczbie zamówionych edycji w momencie zakupu prenumeraty bądź pakietu prenumerat. Na przykład – zakupując roczną prenumeratę 21.WIEKU od numeru 08/17, nabywca otrzyma 12 kolejnych numerów pisma bez konieczności zmiany zamówienia oraz uiszczania dodatkowych opłat. Taka prenumerata obowiązywać będzie do numeru 02/19 włącznie. W przypadku nabycia pakietu prenumerata 21.WIEK będzie kontynuowana aż do otrzymania wszystkich zamówionych wcześniej numerów 21.WIEKU, mimo zakończenia prenumeraty dla pozostałych pism wchodzących w skład zakupionego pakietu.

W przypadku braku zgody na powyższe przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu prenumeraty oraz zwrotu kosztów wynikających z pomniejszenia zamówienia o określoną liczbę edycji. W tym celu prosimy o kontakt z operatorem obsługującym prenumeraty pod numerem +48 672 10 86 02.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Samborski
Dyrektor Generalny, AMCONEX Sp. z o.o.

Witaj w internetowym formularzu prenumeraty. Wybierz interesujący Cię tytuł z listy poniżej, a następnie dodaj go do swojego zamówienia. To naprawdę proste!
Prenumerata SUPER MEGA Roczna prenumerata gazet: 21.WIEK (6 numerów), 21.WIEK EXTRA (4 numery), ŚND (12 numerów), ŚND EXTRA (4 numery), HISTORY REVUE (6 numerów), ENIGMA (6 numerów). krajowa 200 PLN zagraniczna 350 PLN za pobraniem 210 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata SUPER MEGA - półroczna Półroczna prenumerata gazet: 21.WIEK (3 numery), 21.WIEK EXTRA (2 numery), ŚND (6 numerów), ŚND EXTRA (2 numery), HISTORY REVUE (3 numery), ENIGMA (3 numery). krajowa 100 PLN zagraniczna 250 PLN za pobraniem 110 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata MEGA Roczna prenumerata gazet: 21.WIEK (6 numerów), 21.WIEK EXTRA (4 numery), HISTORY REVUE (6 numerów). krajowa 125 PLN zagraniczna 200 PLN za pobraniem 135 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata MEGA - półroczna Półroczna prenumerata gazet: 21.WIEK (3 numery), 21.WIEK EXTRA (2 numery), HISTORY REVUE (3 numery). krajowa 62.5 PLN zagraniczna 140 PLN za pobraniem 72 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + 21.WIEK History Roczna prenumerata gazet: 21.WIEK (6 numerów), HISTORY REVUE (6 numerów). krajowa 70 PLN zagraniczna 160 PLN za pobraniem 80 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + 21.WIEK History - półroczna Półroczna prenumerata gazet: 21.WIEK (3 numery), HISTORY REVUE (3 numery). krajowa 35 PLN zagraniczna 80 PLN za pobraniem 45 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + ENIGMA - półroczna Półroczna prenumerata gazet: 21.WIEK (3 numery), ENIGMA (3 numery). krajowa 30 PLN zagraniczna 80 PLN za pobraniem 40 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + ENIGMA Roczna prenumerata gazet: 21.WIEK (6 numerów), ENIGMA (6 numerów). krajowa 60 PLN zagraniczna 160 PLN za pobraniem 70 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + 21.WIEK EXTRA Roczna prenumerata gazet: 21.WIEK (6 numerów), 21.WIEK EXTRA (4 numery) krajowa 55 PLN zagraniczna 150 PLN za pobraniem 65 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + 21.WIEK EXTRA - półroczna Półroczna prenumerata gazet: 21.WIEK (3 numery), 21.WIEK EXTRA (2 numery) krajowa 27 PLN zagraniczna 80 PLN za pobraniem 37 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + ŚWIAT NA DŁONI Roczna prenumerata gazet: 21.WIEK (6 numerów),ŚND (12 numerów). krajowa 70 PLN zagraniczna 240 PLN za pobraniem 80 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK + ŚWIAT NA DŁONI - półroczna Półroczna prenumerata gazet: 21.WIEK (3 numery), ŚND (6 numerów). krajowa 35 PLN zagraniczna 100 PLN za pobraniem 45 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata Świat na dłoni + ENIGMA Roczna prenumerata gazet: Świat na dłoni (12 numerów), Enigma (6 numerów). krajowa 65 PLN zagraniczna 240 PLN za pobraniem 75 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata Świat na dłoni + ENIGMA - półroczna Półroczna prenumerata gazet: Świat na dłoni (6 numerów), Enigma (3 numerów). krajowa 32.5 PLN zagraniczna 100 PLN za pobraniem 43 PLN
Ilość: szt. Od następnego numeru
dodaj do zamówienia
Prenumerata ŚWIAT NA DŁONI + ŚWIAT NA DŁONI EXTRA Roczna prenumerata gazet: ŚND (12 numerów), ŚND EXTRA (4 numery). krajowa 60 PLN zagraniczna 180 PLN za pobraniem 70 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata ŚWIAT NA DŁONI + ŚWIAT NA DŁONI EXTRA - półroczna Półroczna prenumerata gazet: ŚND (6 numerów), ŚND EXTRA (2 numery). krajowa 30 PLN zagraniczna 130 PLN za pobraniem 40 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK Roczna prenumerata gazety 21.WIEK (6 numerów). krajowa 45 PLN zagraniczna 100 PLN za pobraniem 55 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK - półroczna Półroczna prenumerata gazety 21.WIEK (3 numery). krajowa 25 PLN zagraniczna 55 PLN za pobraniem 35 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK EXTRA Roczna prenumerata gazety 21.WIEK EXTRA (4 numery). krajowa 30 PLN zagraniczna 70 PLN za pobraniem 40 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK HISTORY REVUE Roczna prenumerata gazety 21.WIEK HSITORY REVUE (6 numerów). krajowa 45 PLN zagraniczna 105 PLN za pobraniem 55 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata 21.WIEK HISTORY REVUE - półroczna Półroczna prenumerata gazety 21.WIEK HSITORY REVUE (3 numery). krajowa 25 PLN zagraniczna 55 PLN za pobraniem 35 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata ENIGMA: KLUCZ DO TAJEMNIC Roczna prenumerata gazety ENIGMA: KLUCZ DO TAJEMNIC (6 numerów). krajowa 35 PLN zagraniczna 95 PLN za pobraniem 45 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata ENIGMA: KLUCZ DO TAJEMNIC - półroczna Półroczna prenumerata gazety ENIGMA: KLUCZ DO TAJEMNIC (3 numery). krajowa 20 PLN zagraniczna 50 PLN za pobraniem 30 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata ŚWIAT NA DŁONI Roczna prenumerata gazety ŚWIAT NA DŁONI (12 numerów). krajowa 50 PLN zagraniczna 160 PLN za pobraniem 60 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata ŚWIAT NA DŁONI - półroczna Półroczna prenumerata gazety ŚWIAT NA DŁONI (6 numerów). krajowa 25 PLN zagraniczna 80 PLN za pobraniem 35 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia
Prenumerata ŚWIAT NA DŁONI EXTRA Roczna prenumerata gazety ŚWIAT NA DŁONI EXTRA (4 numery). krajowa 20 PLN zagraniczna 60 PLN za pobraniem 30 PLN
Ilość: szt. Od numeru:
dodaj do zamówienia